• Liêu Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư - Thủ quỷ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0834627418
 • Tạ Thị Ngọc Nguyễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0916707989
  • Email:
   nguyen_c1acandang@angiang.edu.vn
 • Mai Tấn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Điện thoại:
   0988948749
 • Nguyễn Văn Có
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Điện thoại:
   0898834307
 • Trương Văn Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0987608552
 • Nguyễn Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0368017755
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 13