• Võ Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 1, Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0826206095
  • Email:
   kimngan16121973@gmail.com
 • Mai Thiện Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974287205
  • Email:
   maithienthanhdung88@gmail.com
 • Huỳnh Phương Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 5, Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0366037111
  • Email:
   huynhphuongbinh1979@gmail.com
 • Trương Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987914597
  • Email:
   truongthithanhxuan050367@gmail.com
 • Võ Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0349518667
  • Email:
   vohoanggiang508@gmail.com
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 13