• Võ Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn, TTCM khối 1, Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0826206095
  • Email:
   kimngan16121973@gmail.com
 • Huỳnh Phương Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 4, Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0366037111
  • Email:
   huynhphuongbinh1979@gmail.com
 • Huỳnh Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn, TPCM khối 2
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   huynhthanhvu351768234@gmail.com
 • Đặng Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0348994546
  • Email:
   dangthidiem19@gmail.com
 • Nguyễn Huy Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915880991
  • Email:
   nthanhdien@gmail.com
 • Nguyễn Văn Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán Công đoàn, TPCM khối 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386699280
  • Email:
   mrliemthienhuong@gmail.com
 • Trần Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-TPT Đội, Chi Ủy viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947050560
  • Email:
   tranvanphuc1986@gmail.com
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 1