• Nguyễn Vạn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917225707
  • Email:
   thienvhtam@yahoo.com.vn
 • Huỳnh Phương Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối 5, Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0366037111
  • Email:
   huynhphuongbinh1979@gmail.com
 • Huỳnh Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn, TPCM khối 2
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   huynhthanhvu351768234@gmail.com
 • Đặng Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0348994546
  • Email:
   dangthidiem19@gmail.com
 • Nguyễn Huy Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915880991
  • Email:
   nthanhdien@gmail.com
 • Nguyễn Văn Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán Công đoàn, TPCM khối 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386699280
  • Email:
   mrliemthienhuong@gmail.com
 • Trần Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-TPT Đội, Chi Ủy viên, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947050560
  • Email:
   tranvanphuc1986@gmail.com
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 13